กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.อำเภอสังขละบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "เมืองนักอ่านคนกาญจนบุรี"

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวณธชศมล เซี่ยงว่อง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสังขละบุรี มอบหมายให้ นางสาวนภาลัย คึขุนทด บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอสังขละบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "เมืองนักอ่าน คนกาญจนบุรี " ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เดินทางมาประชุมที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี โดยได้นำหนังสือที่หลากหลาย เช่น หนังสือหมอชาวบ้าน หนังสือนิยาย และหนังสือทั่วไป มาหมุนเวียนให้ได้อ่าน และสามารถนำกลับไปอ่านที่บ้านเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ ศาลาประชาคมอำเภอสังขละบุรี
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563