กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.อำเภอหนองปรือ ส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยประชาชนทุกช่วงวัย

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวธนทร สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองปรือ มอบหมายให้ นายโชคชัย ยั้งประยุทธ์ ครู กศน.ตำบลสมเด็จเจริญ ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนทุกช่วงวัย โดยมีนางสำเนียง แก้วดอนไพร ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเขาหินตั้ง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผักแว่น เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมประชาชน ตามโครงการ ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเขาหินตั้ง ม.2 ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 28 คน
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563