กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษา กศน.

ในระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.ตำบลวังด้ง กศน.ตำบลลาดหญ้า กศน.ตำบลหนองบัว และ กศน.ตำบลท่ามะขาม จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษา มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 115 คน ณ โรงเรียนสร้างสุข ผู้สูงอายุ วัดทุ่งลาดหญ้า
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561