กศน.กาญจนบุรี >>> กสน.กาญจนบุรี จัดทำต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือก หลักสูตร กศน. ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

กศน.กาญจนบุรี จัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์รายวิชาเลือก หลักสูตร กศน. ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางอรณิช วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์รายวิชาเลือก หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์จัดทำแบบทดสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ที่มีมาตรฐานเดียวกัน และมีการจัดการะบวนจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์รายวิชาเลือกที่มีคุณภาพ ณ โรงแรมออโรร่า รีสอร์ท กาญจนบุรี
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561