กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี นิเทศโครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายศักดิ์ชัย นาคเอี่ยม ผอ.กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี มอบหมายให้นางอัจฉรา คงเพชรศักดิ์ ครูอาสาสมัครฯตรวจเยี่ยมนิเทศโครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเลือกต้งท้องถิ่น ของกศน.ตำบลหนองหญ้า ณ รพ.สต.ตำบลหนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี กจ. จำนวนผู้เข้าร่วม 30 คน
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561