กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.ตำบลแก่งเสี้ยน จัดฝึกอาชีพทำไม้กวาด และสอนทำเจลล้างมือ ป้องกันโควิด-19

วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายศักดิ์ชัย นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรีมอบหมายให้นางดรุณี สมคิด ครูตำบลแก่งเสี้ยนจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน (กิจกรรมการฝึกอบรมไม้กวาดอ่อนและสอนวิธีการทำเจลล้างมือ ควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายไพศาล เปรุนาวิน นายกเทศมนตรีตำบลแก่งเสี้ยน ณ อาคารผู้สูงอายุตำบลแก่งเสี้ยน

timeline 20200310 151119

timeline 20200310 151136

timeline 20200310 151115

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561