กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.อำเภอท่าม่วง สาธิตการทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ป้องกันโควิด-19

นางธิญารี บุญเลิศ และคณะครู กศน.อำเภอท่าม่วง ร่วมออกหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่บริการประชาชนร่วมกับเทศบาลตำบลม่วงชุม สาธิตการทำเจลล้างมือ ,หน้ากากอนามัย และส่งเสริมการ โดยมี นายอะตะพล รักษากุล ปลัดเทศบาล และน.ส.บุญเทียม มีตุ้ม พยาบาลวิชาชีพ เข้าร่วมดูการสาธิต ณ วัดพิไชยธาราม(วัดชุกพี้) วันที่ 10 มี.ค.63
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561