กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.อำเภอพนมทวน ร่วมจิตอาสาต้านภัยแล้ง

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นางสมพร อ่อนละออ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพนมทวน มอบหมายให้ สาวชิรตา แก้วพรายงาม ครู กศน.ตำบลหนองโรงและนางสาวอุไรวรรณ ใจยา ครู อาศาสมัครฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง ขุดลอกสระตื้นเขิน บ้านรางยอม หมู่ 8 ณ บริเวณสระสารธาณะบ้านรางยอม ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561