กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.อำเภอหนองปรือ ให้ความรู้ทำหน้ากากอนามัย

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นางอังคณา โมระกานต์ ครู กศน ตำบลหนองปรือ มอบหมายให้นางสาวชลดาโคแล นักศึกษาระดับชั้น ม.ปลาย กศน. ตำบลหนองปรือให้ ความรู้กับประชาชนในการทำหน้ากากอนามัย ในการทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส โควิค 19 โดยจัดที่ บ้านหนองรัง หมู่ 14 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563