กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.อำเภอพนมทวน อบรมให้ความรู้ โควิด-19

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นางสาวนิชนันท์ อ่อนละมัย ครู กศน. ตำบลพนมทวน และนายองอาจ อดทน ครู ศรช.บ้านดอนสมบูรณ์ ได้รับมอบหมายจากนางสมพร อ่อนละออ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอพนมทวน ให้จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) ณ ศรช.บ้านดอนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายวินิจ ดีคำ กำนันตำบลพนมทวน เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 20 คน
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563