กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.อำเภอท่ามะกา ร่วมโครงการ "ฉีด ฆ่า เชื้อ" จาก ศว.กจ.

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นำโดย นายพลธนวัฒน์ วังวงศ์ทอง ผม.กศน.อำเภอท่ามะกา และบุคลากร กศน.อำเภอท่ามะกา เข้าร่วมการสาธิตการทำ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ และสเปรย์แอลกอฮอล์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก บุคลากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์กาญจนบุรี ในการสาธิต ณ กศน.อำเภอท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563