#กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงแบบประเมินพนักงานราชการ ครู กศน.สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงแบบประเมินพนักงานราชการ ครู กศน.สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี

นายธิติพนธ์  ระลอกแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี (ประธาน)

นางสาวจันทร์ทิพย์  สินธุวงษานนท์  รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี

พร้อมด้วยผู้บริหาร กศน.อำเภอ และ ครู กศน.

ร่วมปรับปรุงแบบประเมินพนักงานราชการ

ทั้งนี้ ได้มีการจัดประชุมโดยให้นั่งห่างกัน สวมหน้ากาก และตรวจเช็คอุณภูมิ ล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเข้าทุกครั้ง

เพื่อป้องกันเหตูจากโรคโคโรนา 2019

ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563