กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ

Print

นางสาวภัทราวรรณ กลัดอินทร์ ครูกศน.ตำบลแม่ลาและนายรังสรรค์  บุญมาแคน ครูกศน.ตำบลไม้ดัด จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ ระยะสั้น ตามภารกิจ การทำหน้ากากอนามัย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563