กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ

Print

นางสยุมพร เอี่ยมสะอาด ครูกศน.ตำบลสิงห์และนางสาวสมฤดี  สังขาว ครูกศน.ตำบลพักทัน จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจระยะสั้นตามภารกิจ การทำหน้ากากอนามัยเมื่อวันที่  19 พฤษภาคท 2563