กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ

Print

นางชุติมา  เจริญสอนครูอาสาสมัครประจำตำบลโพชนไก่และนางชัญญา  โคกกฤทธิ์ ครูกศน.ตำบลเชิงกลัด จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ ระยะสั้นตามภารกิจ การทำหน้ากากอนามัย เมื่อวันที่  26และ27 พฤษภาคม 2563