กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นิเทศการจัดการเรียนการสอน ของครูกศน.ตำบลเชิงกลัด

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564   นางสาวปรารถนา ชีโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจัน มอบหมายให้ นางสาววิจิตรา กองแก้ว ครูผู้ช่วย นิเทศการจัดการเรียนการสอน ของ กศน.ตำบลเชิงกลัดโดยนางชัญญา         โคกฤทธิ์ครูกศน.ตำบลเชิงกลัด จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบonline และonhandในรายวิชาการจัดการความรู้ด้วยตนเองระดับประถมศึกษาวิชาทักษะการประกอบอาชีพระดับม.ต้นและวิชาลูกเสือกศน.          เรื่องลูกเสือการพัฒนาระดับม.ปลายวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พร้อมให้สมุดบันทึกการเรียนรู้โดยสอดแทรกการดูแลตนเองจากไวรัสโควิด19มอบใบความรู้และใบงาน

    

  

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563