กศน.กาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นางสาวรินรดา ภูโต ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ่อพลอย มอบหมายให้นางสาวฤทัย ปราบสุธา ครูกศน.ตำบลช่องด่าน เข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล อำเภอบ่อพลอย แปลงCLMระดับตำบล ของนายมนัส ป้องกัน ม.10 ต.ช่องด่าน ฐานเรียนรู้ฅนรักษ์แม่โพสพ ร่วมกับพัฒนาชุมชม ผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลช่องด่าน โดยร่วมกันเกี่ยวข้าวในแปลงแหล่งเรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล

Attachments:
Download this file (timeline_20211119_180301.jpg)timeline_20211119_180301.jpg603 kB24-11-2021 14:24
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563