กศน.กาญจนบุรี จัดปฐมนิเทศนักศึกษา 2/2564 รูปแบบออนไลน์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 นางสาวจิราภา วิชาชาญ ผอ.กศน.อำเภอพนมทวน รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอห้วยกระเจา มอบหมายให้นางสาววราภรณ์ ใคร่ครวญ ครู กศน.ตำบลห้วยกระเจา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 รูปแบบออนไลน์ โดยมีนายไชยเดช ไฝทอง ครูผู้ช่วย กล่าวให้ต้อนรับนักศึกษา ให้แสดงความห่วงใยนักศึกษาเรื่องการฉีดวัคซีน และนางปทิตตา วงษ์บุญตรี ครูอาสาสมัคร กศน. ชี้แจ้งเรื่องการจัดกิจกรรมของนักศึกษา และชี้แจ้งเรื่องประเมินองค์กรนักศึกษา โดยรูปแบบการปฐมนิเทศในครั้งนี้เป็นในรูปแบบออนไลน์ ใช้โปรแกรม Google meet ครูได้นำเสนอโดยรูปแบบpower point ประกอบการปฐมนิเทศ ครูได้แนะนำบุคลากร กศน.อำเภอห้วยกระเจา ชี้แจ้งเรื่องโครงสร้างหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การประเมินต่าง ๆ การสอบต่าง ๆ การทำกิจกรรม กพช. เป็นต้น

Attachments:
Download this file (timeline_25641121_121351.jpg)timeline_25641121_121351.jpg217 kB24-11-2021 14:34
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563