กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพ กลุ่มสนใจวิชาตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น

นางชัญญา. โคกฤทธิ์ ครูกศน.ตำบลเชิงกลัด เปิดกลุ่มพัฒนาอาชีพ กลุ่มสนใจวิชาตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น วันที่ 26-30 เมษายน 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่3 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน. จ.สิงห์บุรี
จำนวน 10  คน วิทยากรชื่อ นางเดือนเพ็ญ ทองกราว
  กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563