กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.อำเภอบ่อพลอย ให้ความรู้การป้องกันตัวจากโควิด-19

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 นางปราริณา อาษาธง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ่อพลอย และคณะครู กศน.อำเภอบ่อพลอย ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID -19) การทำเจลล้างมือ การทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ณ กศน.อำเภอบ่อพลอย โดยมีนายธนณัฐ ศรีสันต์ นายอำเภอบ่อพลอย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้
 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563