กศน.กาญจนบุรี >>> กศน.อำเภอท่ามะกา จัดกิจกรรมสาธิตและให้ความรู้การป้องกันตัว โควิด-19

Print
วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายพลธนวัฒน์ วังวงศ์ทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่ามะกา มอยหมายให้ นางสาวปัทมา คำยิ่ง ครู กศน.ตำบลพระแท่น และนางสาวปาริชาติ รุ่งเรืองกาญจน์ ครูอาสาสมัคร เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19 ) สาธิตการทำหน้ากากอนามัยผ้า เพื่อมอบให้ประชาชนทั่วไป ณ เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา