กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

  

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นางสาวปรารถนา  ชีโพธิ์  ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบางระจัน มอบหมายให้ นางสาวปภินดา  วรรณวัฒนเมธา  ครูชำนาญพิเศษ  นิเทศตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการอบรมการกำจัดขยะด้วยจุลินทรีย์จากเศษอาหารในครัวเรือน โดยมีกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม คือ การบริหารจัดการขยะ และการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ โดยมี นางชุติมา  เจริญสอน ครูอาสาสมัคร ฯ ปฏิบัติหน้าที่ครู กศน .ตำบลโพชนไก่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ บ้านหนังสือชุมชน หมู่ 9 ตำบลโพชนไก่  อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  ทั้งนี้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563