กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรม โครงการสุขภาพดีวิถีไทย ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว

Print

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นางสาวปรารถนา  ชีโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบางระจัน มอบหมายให้นางสาวปภินดา  วรรณวัฒนเมธาครูชำนาญการพิเศษ และนางสาววิจิตรา  กองแก้ว ครูผู้ช่วย นิเทศตรวจเยี่ยมโครงการสุขภาพดีวิถีไทยด้วยสมุนไพรใกล้ตัว โดยมีนางสุวพร วรรณทอง ครู กศน. สระแจง เป็นวิทยากร สถานที่ บ้านหนังสือชุมชนบ้านทุ่งว่า หมู่ที่ 1 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ทั้งนี้ ปฏิบัติตาม
มาตราการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)