กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ การทำอาหารว่าง

Print

 วันที่ 21มิถุนายน 2564 นางสาวปรารถนา  ชีโพธิ์  ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบางระจัน และนางสาวปภินดา วรรณวัฒนเมธา  ครูชำนาญพิเศษ  นิเทศตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ การทำอาหารว่าง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลแม่ลา   อำเภอบางระจัน จังหวัด สิงห์บุรี  โดยมีนางสาวปริญญารัตน์  แสงสว่าง ครู กศน.ตำบลแม่ลา ดำเนินการจัดกิจกรรม  ทั้งนี้ ปฏิบัติตามมาตราการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)