กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมกับภาคีเครือข่าย

นางสาวปรารถนา  ชีโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจัน ร่วมประชุมคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางระจัน ณ ห้องประชุมกดแก้ว ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองบางระจัน     

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563