กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมกับภาคีเครือข่าย

Print

นางสาวปรารถนา  ชีโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจัน ร่วมประชุมคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางระจัน ณ ห้องประชุมกดแก้ว ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองบางระจัน