กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

Print

  

     วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นางสาวปรารถนา  ชีโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจัน และ นางสาวปภินดา  วรรณวัฒนเมธา ครูชำนาญการพิเศษ นิเทศตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ รูปแบบกลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชม.) หลักสูตร การทำขนมไทย (ต่อยอด) จำนวน 19 ชม. ณ ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบ้านจ่า หมู่ 1 ตำบลบ้านจ่า  อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  โดยมี นายสุทัศน์ โกสุมา  ครู กศน.ตำบลบ้านจ่า  ดำเนินการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัโคโนา2019 (COVID-19)