กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดการเรียนการสอนรูปแบบ online และ onhand

Print

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2564  นางสาวปรารถนา ชีโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจัน มอบหมายให้ นางชัญญา  โคกฤทธิ์ ครูกศน.ตำบลเชิงกลัด ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ online และ onhand ในราย วิชาคณิตศาสตร์ ระดับม.ต้น และ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย โดยได้สอดแทรกการดูแลตนเองจากไวรัสฌควิด19มอบใบความรู้และใบงาน