กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดการเรียนการสอน รูปแบบ online และ onhand

Print

   

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นางสาวปรารถนาชีโพธิ์  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอบางระจัน มอบหมายให้  นางสาวปริญญารัตน์  แสงสว่าง ครู กศน.ตำบลแม่ลา ให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ on line และ on hand ในรายวิชา ทักษะการประกอบอาชีพ ระดับประถมศึกษา วิชา  ทักษะการพัฒนาอาชีพ ระดับม.ต้น และ วิชา ช่องทางการขยายอาชีพ ระดับ ม.ปลาย โดยการจัดกิจกรรม มีการใส่หน้ากากอนามัยป้องกันไวรัสโควิด19