กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมเป็นเกียรติ การประเมินผลงาน การคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง

Print

        

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นางสาวปรารถนา ชีโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจัน นางสาวปภิดา วรรณวัฒนเมธา ครูชำนาญการพิเศษ นายสุทัศน์ โกสุมา ครู กศน.ตำบลบ้านจ่า ร่วมเป็นเกียรติ การประเมินผลงานเเละตัดสิน โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มเเข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน  อยู่เย็น) ณ บ้านหนองโขลง หมู่ 1 ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายณัฐวุฒิ ถุนนอก ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี เป็นธานในการประเมินครั้งนี้