กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

Print

    วันที่  2 กรกฎาคม 2564 นางสาวปรารถนา  ชีโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจัน และ นางสาววิจิตรา  กองแก้ว ครูผู้ช่วย นิเทศงานการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่าน สร้างการเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล ณ กศน.ตำบลสิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี  โดยมี นางสยุมพร เอี่ยมสะอาด ครู กศน.ตำบลสิงห์ ดำเนินการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)