กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ google Meet

      

          

วันเสาร์ที่ 3 กรกฏาคม 2564 เวลา 19.40 น. นางสาวปรารถนา ชีโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจัน นิเทศออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ google Meet  วิชา พัฒนาสังคมและชุมชน ระดับ ม.ปลาย ของ ครูสุวพร ครู กศน.ตำบลสระแจง  ครูมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีสื่อประกอบการสอน รูปแบบ E- Book อธิบายพร้อมฉายภาพประกอบ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับความรู้ และเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น มีการมอบหมายงานให้นักศึกษา ได้ไปเรียนรู้ด้วยตัวเองเพิ่มเติมจากบทเรียน ส่วนนักศึกษาที่ไม่ได้เข้ามาเรียนในเวลานี้ คุณครูจะส่งงานไปยังกลุ่มไลน์ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา  ขอบคุณคุณครูที่มีความตระหนักในหน้าที่เป็นอย่างมาก จัดการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียนโดยแท้จริง

                online.pubhtml5.com/clxh/lrcn/  
     
           สื่อการเรียนวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (สค31003) ระดับ ม.ปลาย

 

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563