กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564   นางสาวปรารถนา ชีโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจัน มอบหมายให้ นางสาวปริญญารัตน์ แสงสว่าง   ครู  กศน.ตำบลแม่ลา และนางสาวโชติมา มณีนารถ บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจัน ดำเนินจัดการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอบางระจัน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด - 19  (การล้างมือที่ถูกวิธีด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์) และการทำพิมเสนน้ำ แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลแม่ลา   สถานที่จัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ลา  หมู่ที่ 2  ตำบลแม่ลา  อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  โดยการจัดกิจกรรมอยู่ในมาตราการป้องกันโรคโควิด-19

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563