กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นิเทศการเรียนการสอน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564นางสาวปรารถนา ชีโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจันมอบหมายให้ นางสาววิจิตรา กองแก้ว ครูผู้ช่วย นิเทศการจัดการเรียนการสอน ของ นางสาวปริญญารัตน์

แสงสว่าง ครู กศน.ตำบลแม่ลา โดยใช้รูปแบบonline และon handในรายวิชาทักษะการประกอบอาชีพ ระดับประถมศึกษา ทักษะการพัฒนาอาชีพ ระดับม.ต้นและวิชาภาษาไทย ระดับม.ปลาย มอบสมุดประจำตัวนักศึกษา พร้อมประเมินการรู้หนังสือ นักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/64 ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)

  

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563