กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรม 5 ส.

Print

 วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 นางสาวปรารถนา ชีโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจัน และครู กศน.อำเภอบางระจัน ร่วมด้วยช่วยกันทำกิจกรรม 5 ส บริเวณอาคาร กศน.อำเภอบางระจัน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สวยงาม ตามนโยบาย กศน.งามตา