กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นิเทศการจัดการเรียนการสอน ของครูกศน.ตำบลโพชนไก่

Print

 วันที่  18 กรกฎาคม 2564 นางสาวปรารถนา ชีโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางระจัน มอบหมายให้ นางสาววิจิตรา กองแก้ว นิเทศการจัดการเรียนการสอน ของ กศน.ตำบลโพชนไก่ โดย      นางชุติมา เจริญสอน ครูอาสาสมัครฯ จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบonline และonhand ในรายวิชาทักษะพัฒนาอาชีพ ระดับม.ต้น  รายวิชาภาษาไทย ระดับม.ปลาย โดยให้ ใบความรู้ -ใบงาน และให้นักศึกษาค้นคว้าอ่านหนังสือประกอบ พร้อมให้บันทึกในสมุดบันทึกการเรียนรู้ และมอบสมุดประจำตัวนักศึกษาใหม่ เน้นย้ำการดูแลตัวเองในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ให้ปฏิบัติตามมาตราการตามประกาศของจังหวัดสิงห์บุรี