สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ จำนวน 1 ตำแหน่ง

สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ จำนวน 1 ตำแหน่ง ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันที่ 7 - 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดรการ) 
 
 
 
 
 
 

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561