ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

Print

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และนักวิชาการคอมพิวเตอร์

Attachments:
Download this file (Dos11.05.61.pdf)Dos11.05.61.pdf1285 kB11-05-2018 15:52