ศว.รังสิต เชิญชวนน้องๆประกวดภาพวาดฯ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๑

ศว.รังสิต ร่วมกับมูลนิธิเอ็มโอเอไทย จัดโครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ชิงรางวัลเงินสดกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ รางวัลพิเศษ และทุนการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ในเชิงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกถึงความรู้สึกและจินตนาการ ตลอดจนความสามารถเชิงสร้างสรรค์ เพื่อถ่ายทอดอกมาในรูปแบบงานศิลปะอย่างมีเหตุผล ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สุนทรียภาพ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศว.รังสิต โทร. ๐-๒๕๗๗๕๔๕๕-๘ ต่อ ๒๑๒ , ๓๐๕ / www.rscience.go.th หรือมูลนิธิเอ็มโอเอไทย โทร ๐-๒๑๔๗๔๖๗๑ / www.moathai.com


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561