กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

Print

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ระดับ ปริญญาตรี)
1. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล 2 อัตรา

🚩ดาวน์โหลดเอกสาร : https://goo.gl/RJu7wJ