สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

 สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป   จำนวน 2 อัตรา  

รายละเอียด

  1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

    1.1 กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

          ชื่อตำแหน่ง.....นักจัดการงาน ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

    1.2 กลุ่มงาน บริการ

          ชื่อตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

          ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

  1. ค่าตอบแทนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ (เอกสารหมายเลข 1)

สถานที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ให้ขอรับเอกสารใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้  ตั้งแต่วันที่ 11-17 มิถุนายน 2562  เวลา 08.30 - 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง โทร 038-617-317


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561