สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 3 อัตรา

Print

ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน  จำนวน  2  อัตรา ปฏิบัติหน้าที่  กศน.อำเภอเมืองระยอง
2. ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน  จำนวน  1  อัตรา ปฏิบัติหน้าที่  กศน.อำเภอนิคมพัฒนา

  1. ค่าตอบแทน15,000.-บาท/เดือน

สถานที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ให้ขอรับเอกสารใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้  ตั้งแต่วันที่ 12 - 20 มิถุนายน 2562  ภาคเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง สามารถโหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rayong.nfe.go.th โทร 038-617-317