สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

Print

สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยองได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปจำนวน 1 อัตราและเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ระหว่างวันที่ 11 -17มิถุนายน 2562 และได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (250662.pdf)250662.pdf125 kB25-06-2019 16:12