ประกาศ สป. เรื่อง รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นฯ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงาน กศน.

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง  รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงาน กศน.

Attachments:
Download this file (R2.pdf)R2.pdf3034 kB24-02-2020 11:42

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563