สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด
ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 8 - 16 มีนาคม 2564 ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่ได้เว็บไซต์ http://rayong.nfe.go.th


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563