สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน  1  อัตรา
อัตราเงินเดือน  13,800  บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ  จำนวน  1  อัตรา
อัตราเงินเดือน  13,800  บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

สถานที่รับสมัคร
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก หมู่ 9 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 โทร 038-655460

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศได้ที่นี่


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563