ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อนคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน ในคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

Print

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อนคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน ในคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

Attachments:
Download this file (LAW.PDF)LAW.PDF369 kB03-09-2021 15:24