สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ประกาศรับสมัครบุุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 1 อัตรา

สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ราชการ 

ประกาศ สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกปฏิบัติงานใน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดขอรับสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565  - 28 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ  

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://drive.google.com/file/d/1QzkG7O7xreSRu_rxteG7xjXXEdHgYnSH/view?usp=sharing


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563