รายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง การบริหารสินทรัพย์ โดยหน่วยตรวจสอบภายใน

cover

 

เรื่อง    รายงานผลการตรวจสอบด้านการบริหาร เรื่อง การบริหารสินทรัพย์ ของหน่วยงานในสังกัด

           สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

เรียน   ผู้อำนวยการหน่วยงาน/สถานศึกษา                                

                    ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน. ได้ดำเนินการตรวจสอบด้านการบริหาร เรื่อง การบริหารสินทรัพย์ ของหน่วยงานในสังกัด สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ผลการตรวจสอบสรุปได้ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

Attachments:
Download this file (report2.pdf)report2.pdf715 kB26-12-2018 10:03
Download this file (report1.pdf)report1.pdf703 kB26-12-2018 10:03

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561