ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการบริหารจัดการโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer

เรียน บุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.

เรื่อง ขอเชิญแสดงความคิดเห็น(ร่าง) แนวทางการบริหารจัดโครงการ  Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ปีงบประมาณ 2562

ตามที่สำนักงาน กศน. ได้จัดทำ (ร่าง) แนวทางการบริหารจัดการโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ปีงบประมาณ 2562

ดังนั้น เพื่อให้แนวทางดังกล่าวข้างต้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเปิดรับความเห็นต่อ แนวทางการบริหารจัดการโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ปีงบประมาณ 2562 โดยประกอบด้วย 

1. ไฟล์ (ร่าง) แนวทางการบริหารจัดการโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ปีงบประมาณ 2562

 

2. ไฟล์ QR CODE ช่องแสดงความคิดเห็น

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปจักขอบคุณยิ่ง

Attachments:
Download this file ((Draft) Smart ONIE for Smart Farmer 62.pdf)(Draft) Smart ONIE for Smart Farmer 62.pdf156 kB07-01-2019 11:17
Download this file (QR code.png)QR code.png6 kB07-01-2019 10:17

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561